Aktywa do sprzedaży

Obwieszczenie o przetargu nieograniczonym organizowanym przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. na sprzedaż środków trwałych wycofanych z dalszej eksploatacji

Przetarg obejmuje sprzedaż maszyn i urządzeń, wyposażenia, sprzętu stomatologicznego i samochodu -  zgodnie z załączonym wykazem.

Oferty należy składać w siedzibie PWPW S.A. 00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1 (Recepcja - wejście od ul. Wójtowskiej) w godzinach 7.00-15.00, względnie przesłać pocztą na w/w adres w terminie do 11-06-2018 r., w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta w przetargu nieograniczonym na sprzedaż maszyn i urządzeń, wyposażenia oraz sprzętu stomatologicznego i samochodu wycofanych z eksploatacji, nie otwierać przed dniem 12-06-2018”.

Dodatkowych informacji mogą udzielić:

  • Anna Kalinowska (22) 235-25-57, 602-577-735, A.Kalinowska@pwpw.pl – sprawy organizacyjne.
  • Krzysztof Wioncek , tel. (22) 235-2486, 609 375 057, mail K.Wioncek@pwpw.pl – maszyny i urządzenia.
  • Krzysztof Biernat (22 235 29 44, 727 042 549, k.biernat@pwpw.pl  - samochody.
  • na stronie  www.pwpw.pl / Informacje i ogłoszenia / Zamówienia/przetargi.

Link do strony PWPW S.A.:

https://www.pwpw.pl/Przetargi/sprzedaz-srodkow-trwalych.html

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 29.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry