Aktywa do sprzedaży

Obwieszczenie o przetargu nieograniczonym organizowanym przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. na sprzedaż środków trwałych wycofanych z dalszej eksploatacji

Przetarg obejmuje sprzedaż maszyn i urządzeń poligraficznych, wyposażenia, sprzętu stomatologicznego i samochodów -  zgodnie z załączonym wykazem.

Oferty należy składać w siedzibie PWPW S.A. 00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1 (Recepcja - wejście od ul. Wójtowskiej) w godzinach 7.00-15.00, względnie przesłać pocztą na w/w adres w terminie do 21 grudnia 2017 r. w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta w przetargu nieograniczonym na sprzedaż maszyn i urządzeń poligraficznych, wyposażenia oraz sprzętu stomatologicznego i samochodów wycofanych z eksploatacji, nie otwierać przed dniem 22-12-2017”.

Dodatkowych informacji udzieli:

  • Anna Kalinowska (22) 235-25-57, 602-577-735, A.Kalinowska@pwpw.pl – sprawy organizacyjne.
  • Krzysztof Wioncek , tel. (22) 235-2486, 609 375 057, mail K.Wioncek@pwpw.pl – maszyny i urządzenia.
  • Krzysztof Biernat (22) 235 29 44, 727 042 549, k.biernat@pwpw.pl  - samochody.

Link do strony PWPW S.A.:

https://www.pwpw.pl/Przetargi/sprzedaz-srodkow-trwalych.html

Metryczka

Data publikacji 07.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry