Aktywa do sprzedaży

Obwieszczenie o przetargu nieograniczonym organizowanym przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. na sprzedaż środków trwałych wycofanych z dalszej eksploatacji.

Przetarg obejmuje sprzedaż maszyn i urządzeń poligraficznych, sprzętu stomatologicznego i jachtów żaglowych  -  zgodnie z załączonym wykazem.

Oferty należy składać w siedzibie PWPW S.A. 00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1 (Recepcja - wejście od ul. Wójtowskiej), w godzinach 7.00-15.00, względnie przesłać pocztą na w/w adres w terminie do 16-08-2017r., w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta w przetargu nieograniczonym na sprzedaż maszyn i urządzeń poligraficznych oraz sprzętu stomatologicznego i jachtów żaglowych wycofanych z eksploatacji, nie otwierać przed dniem 16-08-2017”.

Dodatkowe informacje można uzyskać od:

  • Dariusza Olszewskiego (22) 235 29 06, 609 484 356, e-mail D.Olszewski@pwpw.pl – maszyny i urządzenia,
  • Marka Kozłowskiego, tel. (22) 235 28 80, 501 310 973, marek.kozlowski@pwpw.pl – jachty.

Link do strony PWPW S.A.:

https://www.pwpw.pl/Przetargi/sprzedaz-srodkow-trwalych.html  

Metryczka

Data publikacji 27.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry