Aktywa do sprzedaży

Obwieszczenie o przetargu nieograniczonym organizowanym przez Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. na sprzedaż środków trwałych wycofanych z dalszej eksploatacji

Przetarg obejmuje sprzedaż maszyn i urządzeń poligraficznych, samochodów, sprzętu stomatologicznego i jachtów żaglowych  -  zgodnie z załączonym wykazem.

Oferty należy składać w siedzibie PWPW S.A. (Recepcja), 00-222 Warszawa, ul. Sanguszki 1 w godzinach 7.00-15.00, względnie przesłać pocztą na w/w adres w terminie do 19-05-2017 r., w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Oferta w przetargu nieograniczonym na sprzedaż maszyn i urządzeń poligraficznych oraz samochodów wycofanych z eksploatacji, sprzętu stomatologicznego i jachtów żaglowych, nie otwierać przed dniem 19-05-2017”.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

  • Anna Kalinowska, tel. (22) 235-25-57, 602-577-735, A.Kalinowska@pwpw.pl – sprawy organizacyjne.
  • Krzysztof Wioncek, tel. (22) 235-24-86, 609-375-057, k.wioncek@pwpw.pl – sprawy organizacyjne oraz techniczne (maszyny i urządzenia).
  • Krzysztof Biernat, tel. (22) 235 29 44, 727 042 549, k.biernat@pwpw.pl  - samochody.
  • Marek Kozłowski, tel. (22) 235 28 80, 501 310 973, marek.kozlowski@pwpw.pl – jachty.

Metryczka

Data publikacji 05.05.2017
Data modyfikacji 05.05.2017
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Rafał Gąsiński
do góry