Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych - Majątek - Biuletyn Informacji Publicznej MSWiA

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz środków trwałych wg Klasyfikacji Środków Trwałych

Stan na dzień 30 września 2018 r.  ŚRODKI TRWAŁE  POZOSTAŁE ŚRODKI TRWAŁE
  Wartość w złotych Ilość w sztukach Wartość w złotych Ilość w sztukach
GRUNTY
285 488 086,80
10    
BUDYNKI I LOKALE 101465436,89 24 679,32   1
OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 5209110,37 69 4 239,93   2
KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 574468,09 4    
MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA 105051936,71 2903 3088492,86  1684
SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY 110655,75  10 192583,58  123
URZĄDZENIA TECHNICZNE 49505816,78  426 2064181,04   2034
ŚRODKI TRANSPORTU 3242730,92   36 13394,08  10
NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE 2 281 393,47   188 7089168,94 13099
WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE 12599897,42 188 1839414,63 1761

Metryczka

Data publikacji 21.10.2015
Data modyfikacji 11.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Marzena Zaręba
do góry