Wystąpienie pokontrolne z kontroli pn.:"Prawidłowość przyznawania dodatków do uposażeń funkcjonariuszom Straży Granicznej odchodzącym na zaopatrzenie emerytalne lub rentowe w latach 2009-2010"

przeprowadzonej w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie

Metryczka

Data publikacji 05.06.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW - Adrianna Zielińska
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji
do góry