Wystąpienie pokontrolne z kontroli pn.:"Prawidłowość przyznawania dodatków do uposażeń funkcjonariuszom Straży Granicznej odchodzącym na zaopatrzenie emerytalne lub rentowe w latach 2009-2010"

przeprowadzonej w Sudeckim Oddziale Straży Granicznej w Kłodzku

Metryczka

Data publikacji 30.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Głowacka - Mazur - Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry