Wystąpienie pokontrolne z kontroli, pt:"Prawidłowość procesu realizacji procedury o zamówienie publiczne nr 4/ZP/Biz/08 na dostawę amunicji 9 mm Parabellum dla Policji i Straży Granicznej, w tym prawidłowość przeprowadzonej przez INiK KG SG kont w ww. zakresie, przeprowadzonej w Komendzie Głównej Straży Granicznej

Metryczka

Data publikacji 27.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW - Danuta Głowacka-Mazur
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry