Wystąpienia pokontrolnego nt. Realizacja zadań statutowych oraz działalność finansowa i wydatkowanie środków publicznych przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji wraz z informacją o realizacji wniosków pokontrolnych

Metryczka

Data publikacji 20.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry