Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 stycznia 2016 r. z kontroli przeprowadzonej przez DKSiW w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie

nt: Działania Policji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Metryczka

Data publikacji 02.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry