Wystąpienie pokontrolne z dnia 18 marca 2015 r. z kontroli przeprowadzonej przez DKSiW w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji

nt. realizacji zadań statutowych oraz działalność finansowa i wydatkowanie środków publicznych przez CLKP

Metryczka

Data publikacji 02.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry