Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 listopada 2015 r. w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI

z kontroli przeprowadzonej przez DKSiW w Komendzie Rejonowej Policji Warszawa VI nt. Działania Policji na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Metryczka

Data publikacji 11.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Robert Fekete - Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
do góry