Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 października 2014 r. z kontroli przeprowadzonej przez DKSiW w Komendzie Głównej Policji nt. Prawidłowość realizacji przez Komendanta Głównego Policji Programu Standaryzacji komend i komisariatów Policji oraz prawidłowość sprawowania nadzoru nad całością Programu przez Ministra Spraw Wewnętrznych realizowanego przez Zespół ds. Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji,

Metryczka

Data publikacji 07.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Czyczyn, Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
do góry