Wystąpienia pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej w KGP nt. Zaangażowania Policji w prace nad projektem badawczym INDECT, czyli Inteligentnym systemem informacyjnym wspierającym obserwację, detekcję i wyszukiwanie na potrzeby bezpieczeństwa obywateli w środowiskach miejskich, przeprowadzonej w terminie od dnia 28 marca 2013 r. do dnia 10 maja 2013 r. w Komendzie Głównej Policji, z siedzibą przy ul. Puławskiej 148/150, 02-514 Warszawa

Metryczka

Data publikacji 29.10.2013
Data modyfikacji 17.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Czyczyn - Dyrektor Departamentu kontroli, Skarg i Wniosków MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Biuro Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry