Wystąpienie pokontrolne z kontroli pn. "Ocena prawidłowości przyznawania dodatków do uposażeń policjantom odchodzącym na zaopatrzenie emerytalne lub rentowe w okresie od dnia 1 listopada 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. oraz rzetelności danych

przekazywanych do Zakładu Emerytalno – Rentowego MSWiA w celu przyznania funkcjonariuszom Policji prawa do zaopatrzenia emerytalnego lub rentowegoprzeprowadzonej w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie

Metryczka

Data publikacji 26.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Głowacka - Mazur - Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry