Wystąpienie pokontrolne z kontroli w trybie zwykłym pn. "Ocena prawidłowości przyznawania dodatków do uposażeń policjantom odchodzącym na zaopatrzenie emerytalne lub rentowe w okresie od dnia 1 listopada 2011 r. do dnia 31 stycznia 2012 r. oraz rzetelności danych przekazywanych do Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA w celu przyznania funkcjonariuszom Policji prawa do zaopatrzenia emerytalnego lub rentowego , przeprowadzonej w Komendzie Stołecznej Policji w Warszawie,

Metryczka

Data publikacji 18.07.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Głowacka - Mazur - Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry