Wystąpienie pokontrolne z kontroli, pt:"Prawidłowość gospodarowania środkami materiałowymi pozyskanymi przez jednostki mundurowe w ramach realizacji postanowień ustawy z dnia 12 stycznia 2007 r. o ustanowieniu Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2007 – 2009 w zakresie sprzętu transportowego, sprzętu uzbrojenia i sprzętu techniczno-bojowego, umundurowania, Prawidłowość czynności związanych z zakupem amunicji 9 mm Parabellum dla Policji i Straży Granicznej oraz prawidłowość wybranych czynności związanych z zakupem nowego umundurowania dla policjantów", przeprowadzonej w Komendzie Głównej Policji

Metryczka

Data publikacji 27.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW - Danuta Głowacka-Mazur
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry