Wystąpienia pokontrolnego nt. Realizacja Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2017-2020 w Szkole Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy wraz z informacją o realizacji wniosków pokontrolnych

Metryczka

Data publikacji 20.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry