Wystąpienia pokontrolnego nt. Prawidłowość przygotowania i udzielania zamówień publicznych w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach wraz z informacją o realizacji wniosków pokontrolnych

Metryczka

Data publikacji 12.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry