Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 stycznia 2015 r. z kontroli przeprowadzonej w KM PSP w Częstochowie nt. Działania Państwowej Straży Pożarnej w zakresie systemu monitoringu pożarowego

Metryczka

Data publikacji 17.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Czyczyn - Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
do góry