Wystąpienie pokontrolne z dnia 27 lutego 2015 r. z kontroli przeprowadzonej w KM PSP we Wrocławiu nt. Zasadność wykorzystania zasobów kadrowych, sprzętu oraz środków finansowych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej

Metryczka

Data publikacji 17.03.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Czyczyn - Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
do góry