Wystąpienie pokontrolne z kontroli nt: "Sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniach o zamówienie publiczne prowadzonych w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej"

Metryczka

Data publikacji 16.10.2014
Data modyfikacji 16.10.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Czyczyn
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry