Wystąpienie pokontrolne z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW na 2012 r. na temat:

Sposób prowadzenia przez Państwową Straż Pożarną nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, przeprowadzonej w dniach od 3 do 7 grudnia 2012 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Metryczka

Data publikacji 26.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Głowacka - Mazur - Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Biuro Komunikacji Społecznej
do góry