Wystąpienie pokontrolne z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie konreoli Departamentu kontroli, Skarg i Wniosków MSW na rok 2012 rok, na temat:

Prawidłowość prowadzonych czynności kontrolnych przez Biuro kontroli, Skarg i Wniosków Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzonej w terminie od dnia 25 października 2012 r. do dnia 30 listopada 2012 r. w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, a siedzibą przy ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa

Metryczka

Data publikacji 08.05.2013
Data modyfikacji 29.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Głowacka - Mazur - Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry