Wystąpienie pokontrolne z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW na 2012 r. na temat:

Sposób prowadzenia przez PSP nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, przeprowadzonej w dniach od 23 do 31 października 2012 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Metryczka

Data publikacji 08.05.2013
Data modyfikacji 24.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Głowacka - Mazur - Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry