Wystąpienie pokontrolne z kontroli pn.: "Prawidłowość przyznawania dodatków do uposażeń funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej odchodzącym na zaopatrzenie emerytalne lub rentowe w latach 2009-2010",

przeprowadzonej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pułtusku

Metryczka

Data publikacji 17.05.2012
Data modyfikacji 17.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Głowacka - Mazur - Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry