Wystąpienie pokontrolne z kontroli pn.:"Prawidłowość przyznawania dodatków do uposażeń funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej odchodzącym na zaopatrzenie emerytalne lub rentowe w latach 2009-2010"

przeprowadzonej w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Metryczka

Data publikacji 17.05.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Głowacka - Mazur - Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry