Wystąpienia pokontrolnego nt. Wykorzystanie i rozliczenie dotacji przekazanych z budżetu MSWiA na realizację zadań wynikających z ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim wraz z informacją o realizacji wniosków pokontrolnych

Metryczka

Data publikacji 20.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry