Wystąpienie pokontrolne nt. Wykorzystanie i rozliczenie dotacji na zadanie publiczne pn. Prowadzenie Krajowego Biura Informacji i Poszukiwań, przewidzianego w konwencjach międzynarodowych o traktowaniu jeńców wojennych oraz o ochronie osób cywilnych podczas wojny w Polskim Czerwonym Krzyżu

Metryczka

Data publikacji 20.06.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry