Wystąpienia pokontrolnego nt. Ocena realizacji polityki kadrowej w aspekcie oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi

Metryczka

Data publikacji 12.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry