Wystąpienia pokontrolnego nt. Funkcjonowanie SP ZOZ MSWiA w Katowicach w zakresie wybranych zagadnień w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach im. sierż. Grzegorza Załogi

Metryczka

Data publikacji 08.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry