Wystąpienia pokontrolnego nt. Ocena realizacji polityki kadrowej w aspekcie oszczędnego i celowego wydatkowania środków publicznych w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach wraz z informacją o realizacji wniosków pokontrolnych

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 08.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry