Wystąpienia pokontrolnego nt. Prawidłowość wykonywania przez Regionalną Izbę Obrachunkową działalności kontrolnej, szkoleniowej i informacyjnej, realizacji postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz przestrzegania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach wraz z informacją o realizacji wniosków pokontrolnych;

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 08.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry