Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 kwietnia 2016 r. z kontroli przeprowadzonej przez DKSiW w Fundacji Dialoos z siedzibą w Częstochowie

Metryczka

Data publikacji 03.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry