Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 listopada 2015 r. z kontroli przeprowadzonej przez DKSiW w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej we Szczecinie

nt. dokonanie oceny funkcjonowania Szpitala w zakresie realizacji wybranych zadań statutowych oraz regulaminowych, prawidłowości gospodarowania mieniem oraz gospodarki finansowej Zakładu, w szczególności jego kondycji finansowej w związku z realizacją umów z NFZ.

Metryczka

Data publikacji 02.06.2016
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Rafał Gąsiński Departament Komunikacji Społecznej
do góry