Wystąpienie pokontrolne z dnia 6 października 2015 r. z kontroli przeprowadzonej przez DKSiW w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowym MSW w Sopocie

nt. Realizacja zadań statutowych, w tym jakość i dostępność udzielanych świadczeń zdrowotnych, gospodarowanie mieniem i środkami publicznymi oraz gospodarka finansowa Zakładu.

Metryczka

Data publikacji 07.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Czyczyn, Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
do góry