Wystąpienie pokontrolne z dnia 3 września 2014 r. - Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej

z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w planie kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na 2013 rok, na temat: Realizacja statutowych zadań oraz wydatkowanie środków publicznych przez Instytut przeprowadzonej w terminie od dnia 25 listopada 2013 r. do dnia 14 stycznia 2014 r. w Centrum Naukowo–Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego – Państwowym Instytucie Badawczym z siedzibą przy ul. Nadwiślańskiej 213, 05-420 Józefów k/Otwocka.

Metryczka

Data publikacji 04.12.2014
Data modyfikacji 08.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Głowacka-Mazur, Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry