Wystąpienie pokontrolne z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na 2013 r. na temat:

"Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych oraz zgodność z prawem wydawanych rozstrzygnięć z zakresu unieważnienia dokumentu paszportowego i odmowy jego wydania" przeprowadzonej w terminie od 4 września 2013 r. do dnia 6 września 2013 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, z siedzibą przy pl. Wolności 17, 61-739 Poznań.

Metryczka

Data publikacji 08.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Karolina Grenda - Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Biuro Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry