Wystąpienie pokontrolne z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW na 2012 r. na temat:

Realizacja zadań związanych z udostępnianiem danych ze zbiorów PESEL oraz ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych, przeprowadzonej w terminie od dnia 20 grudnia 2012 r. do dnia 15 lutego 2013 r. w Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, z siedzibą przy ul .Adolfa Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa

Metryczka

Data publikacji 23.08.2013
Data modyfikacji 29.10.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Głowacka-Mazur, Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Biuro Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry