Wystąpienie pokontrolne z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na 2013 r., nt.

Prawidłowość prowadzenia postępowań administracyjnych oraz zgodność z prawem wydawanych rozstrzygnięć z zakresu unieważniania dokumentu paszportowego i odmowy jego wydania, przeprowadzonej w terminie od 21 marca 2013 r. do dnia 22 marca 2013 r. w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, z siedzibą przy ul. Piotrkowskiej 103, 90-425 Łódź.

Metryczka

Data publikacji 24.07.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Piotrak - Dyrektor Departamentu Spraw Obywatelskich MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Biuro Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry