Wystąpienie pokontrolne z kontroli zrealizowanej w trybie zwykłym, ujętej w Planie kontroli Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW na 2012 rok, na temat:

Realizacja wybranych ustawowych zadań wykonywanych przez Zakład Emerytalno-Rentowy MSWIA, przeprowadzonej w terminie od dnia 28 czerwca 2012 r. do dnia 26 września 2012 r. w Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z siedzibą przy ul. Pawińskiego 17/21, 02-106 Warszawa

Metryczka

Data publikacji 19.04.2013
Data modyfikacji 19.04.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Głowacka - Mazur - Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry