Wystąpienie pokontrolne z kontroli, pt:"Ocena prawidłowości wykonywania przez RIO w Łodzi działalności kontrolnej, informacyjnej i szkoleniowej oraz realizacji postanowień ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej i przestrzegania przepisów Kpa w zakresie rozpatrywania skarg i wniosków", przeprowadzonej w RIO w Łodzi

Metryczka

Data publikacji 27.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW - Danuta Głowacka-Mazur
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry