Wystąpienie pokontrolne z kontroli, pt:"Organizacja i warunki pracy kolegium w rozumieniu określonym w § 2 rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 8 września 2005 r. w sprawie szczegółowego trybu sprawowania nadzoru nad działalnością administracyjną samorządowych kolegiów odwoławczych (Dz. U. Nr 175, poz. 1463) oraz przestrzeganie trybu i wymogów wyłaniania kandydatów na członków Kolegium w latach 2010 – 2011", przeprowadzonej w SKO we Wrocławiu

Metryczka

Data publikacji 27.02.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW - Danuta Głowacka-Mazur
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
Osoba modyfikująca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki
do góry