Wystąpienie pokontrolne z kontroli, pt.:"Ocena prawidłowości wykonywania przez regionalną izbę obrachunkową działalności kontrolnej, informacyjnej i szkoleniowej, realizacji postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej

oraz przestrzegania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie rozpatrywanie skarg i wniosków " - kontrola przeprowadzona w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku

Metryczka

Data publikacji 01.07.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Głowacka-Mazur
Osoba udostępniająca informację:
Marcin Czarnecki vel Sarnecki Wydział Komunikacji i Promocji
do góry