Wystąpienie pokontrolne z kontroli pt: Dokonanie weryfikacji zarzutów podniesionych w anonimowym pismie skierowanym do Departementu Kontroli i Nadzoru KPRM, dotyczących polityki finansowej, organizacyjnej i kadrowej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 13.04.2011
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Głowacka-Mazur
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry