Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym pn.: : Sprawdzenie prawidłowości wykonania zadania publicznego pod względem legalności i gospodarności, w tym wydatkowania dotacji przekazanej w ramach umowy Nr 1/DAiN/DB/11 z dnia 11 lutego 2011 r. oraz rzetelności prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej związanej z realizacją umowy., przeprowadzonej w Tatrzańskim Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym w Zakopanem,

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 20.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Danuta Głowacka - Mazur - Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry