Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym prowadzonej w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli znajdującym się w strukturze Nadwislańskiego Oddziału Straży Granicznej

Metryczka

Data publikacji 10.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Czyczyn - Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Biuro Komunikacji Społecznej
do góry