Sprawozdanie z dnia 18 grudnia 2013 r. z kontroli przeprowadzonej w KGP nt. Sporządzanie opisów przedmiotu zamówienia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Metryczka

Data publikacji 23.01.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Czyczyn - Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Biuro Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Kołodziejczak
do góry