Sprawozdanie z dnia 24 października 2013 r. z kontroli przeprowadzonej w KGP nt. Modernizacja Krajowego Systemu Informatycznego oraz informacji o sposobie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych – pismo z dnia 14 listopada 2013 r. Sprawozdanie z dnia 24 października 2013 r. z kontroli przeprowadzonej w KGP nt. Modernizacja Krajowego Systemu Informatycznego oraz informacji o sposobie wykonania wniosków i zaleceń pokontrolnych – pismo z dnia 14 listopada 2013 r.

Metryczka

Data publikacji 13.12.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Bartosz Czyczyn - Dyrektor Departamentu Kontroli, Skarg i Wiosków MSW
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Kołodziejczak Biuro Komunikacji Społecznej
do góry