Sprawozdanie z kontroli w trybie uproszczonym pn. "Zgodność działania pracowników/funkcjonariuszy dokonujących sprawdzeń w zbiorze PESEL z przepisami prawa oraz prawidłowości prowadzonego nadzoru nad ww. działaniami w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., przeprowadzonej w Wydziale w Warszawie Zarządu III Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji,

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji 02.03.2012
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Adrianna Zielińska - Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli Skarg i Wniosków
Osoba udostępniająca informację:
Mateusz Kurzejewski Wydział Komunikacji i Promocji Biura Ministra
Osoba modyfikująca informację:
Mateusz Kurzejewski
do góry